International Mother Earth Day

Moder Jord uppmanar helt klart till handling. Naturen lider. Hav fylls med plast och blir surare. Extrem hetta, skogsbränder och översvämningar har drabbat miljontals människor.

Detta är den tredje Moder Jords dag som firas inom FN:s decennium för återställande av ekosystem. Ekosystem stödjer allt liv på jorden. Ju hälsosammare våra ekosystem är, desto friskare är planeten – och dess människor.