Världs-UFO-dagen

Världs-UFO-dagen firas genom samtal om hur och varför människor inte är de enda varelserna i universum.

Läs mer
Världsfotbollsdagen

Idrott har varit avgörande för att främja fred globalt och har spelat en avgörande roll för att uppnå målen för hållbar utveckling. Fotboll, som en framstående global sport, har en unik position.

Läs mer
International Mother Earth Day

Moder Jord uppmanar helt klart till handling. Naturen lider. Hav fylls med plast och blir surare. Extrem hetta, skogsbränder och översvämningar har drabbat miljontals människor.

Läs mer