Oumuamua asteroid eller artificiellt objekt

Oumuamua asteroid eller artificiellt objekt, konstruerat av en utomjordisk civilisation.  Den upptäcktes av Robert Weryk den 19 oktober 2017. Ett år senare släpptes en forskningsrapport från Harwarduniversitetet. Enligt den kan det röra sig om ett tillverkat föremål från en utomjordisk civilisation. Detta efter att det har konstaterats att föremålet ökade hastigheten i solsystemet. Oumuamua reflekterar solljus på ett mycket udda sätt. Den bedöms utifrån detta vara mer än tio gånger längre än vad den är bred. Vilka processer som kan generera himlakroppar med den här formen är okänt. En förklaring kan vara att den inte alls är så utsträckt, utan att solljuset reflekteras på ett mycket udda sätt.  När ʻOumuamua lämnade solsystemet, visade den tecken på en acceleration, som inte går att förklara med hjälp av den vanliga gravitationsmodellen.