Världsdagen för kreativitet och innovation

Det kanske inte finns någon universell förståelse för kreativitet. Konceptet är öppet för tolkning från konstnärliga uttryck till problemlösning inom ramen för ekonomisk, social och hållbar utveckling. Därför utsåg FN den 21 april till World Creativity and Innovation Day för att öka medvetenheten om vilken roll kreativitet och innovation spelar i alla aspekter av mänsklig utveckling.