Världsfotbollsdagen

Idrott har varit avgörande för att främja fred globalt och har spelat en avgörande roll för att uppnå målen för hållbar utveckling. Fotboll, som en framstående global sport, har en unik position.

Utöver enbart rekreation är det ett universellt språk som talas av människor i alla åldrar, som överskrider nationella, kulturella och socioekonomiska gränser. Denna delade passion främjar en känsla av gemenskap.